3 kroky


www.trikroky.sk

V mnohých krajinách západnej Európy vrátane Slovenska prichádza nová vlna - "sociálna pandémia". Mnoho ľudí počas opatrení a lockdownu prišlo o svoje zamestnanie, minulo svoje úspory a ocitlo sa na hranici rozhodovania sa, či zaplatia nájomné, či si zaplatia zdravotnú poisťovňu alebo si kúpia jedlo. 

Vnímame najmä množstvo ľudí z gastro prevádzok, umelcov, ľudí, ktorí pracovali na čiastkové zmluvy, ľudí, ktorí pracovali v zahraničí. Hranica extrémnej formy vylúčenia a bezdomovectva sa pre mnohých stalo reálnym rizikom budúcnosti. 

V Bratislave, ale aj v mestách združených v aliancii The European End Street Homelessness, sú nachádzaní terénnymi tímami tí ľudia, ktorí sú na ulici deň, týždeň, mesiac. OZ STOPA Slovensko sa na túto situáciu snaží reagovať a vďaka podpore nadácie SPP pripravila špeciálnu stránku pod názvom www.trikroky.sk. 

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Rarecrew sme vytvorili webstránku, ktorej cieľom je poskytnúť priestor ľuďom v núdzi, ľuďom v kríze a zároveň vytvoriť priestor pre férových zamestnávateľov, aby mohli nájsť zamestnancov. Stránka okrem klasických informácií o uchádzačoch o zamestnanie komunikuje aj isté riziká exekúcie, bezdomovectvo a podobne. 

Organizácia skrz svoje Integračné centrum bude zároveň budúcim zamestnávateľom poskytovať podporu daného človeka pri riešení týchto problematických častí a to skrz prácu s konkrétnym človekom. 

Názov stránky vychádza z troch základných prístupov: 

aktívne vyhľadávanie v uliciach - streetwork, 

podpora bývania "Housing", 

stabilné zamestnanie - stabilizácia a oslobodenie sa človeka od sociálnych služieb.