2021


Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2021 ďakujeme:

mestskej časti Petržalka.

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy.

Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli. 


Ľudia bez domova pre DSS Archa


Pracovná terapia v materskej škôlke Letná


Pracovná terapia Petržalka


Pracovná terapia Staré mesto


Streetwork


Early Bird- ranné vtáča