Média


Vždy sa potešíme, ak o našej práci napíšete článok. Považujeme to za dôležitý nástroj scitlivovania spoločnosti. Aj média, blogeri, denníky, relácie alebo diskusie sú cestou, ako meniť vnímanie spoločnosti na ľudí bez domova. Zároveň pomáhate nastavovať mechanizmy ukončovania bezdomovectva.

ETICKÉ PRINCÍPY: 

- nikdy nezverejňujeme tváre klientov

- nikdy nezverejňujeme pravé mená klientov

- nebudeme komunikovať s médiami, ktoré šíria nenávisť a falošné informácie


Videá: