O nás

Práve ste sa ocitli na oficiálnych stránkach občianskeho združenia STOPA Slovensko

Milí priatelia, cez túto stránku sa Vám budeme snažiť čo najrýchlejšie informácie o našich aktuálnych aktivitách ale aj upozorňovať na veci, ktoré nás tešia - hnevajú, posiľňujú - berú nám energiu, alebo len články, ktoré považujeme za zaujímavé.

Prajeme Vám krásne dni!

Vaše o.z. STOPA


Naše princípy a východiská

Vychádzame z princípu, že každý človek má svoj príbeh a každý človek má právo, keď príde jeho čas, povedať si spätne: ÁNO, ŽIL SOM. Nikto z nás nemá právo byť posudzovateľom príbehu človeka, môže byť len pozorovateľom a sprevádzajúcim.

My ako pracovníci vstupujeme do procesu komplexného vnímania človeka ako individuality. Cítime jeho izoláciu, trápenie a cítime zároveň aj jeho skrytú nádej. Nádej človeka, ktorí sa nezmieril s tým, že život na ulici je údel jeho bytia.

Naším cieľom je dať človeku šancu nájsť v jeho bytí silu zmeniť smerovanie jeho príbehu.


Kto sme a čo robíme

Sme registrované občianske združenie (VVS/1-900/90-45895), naším hlavným mottom je "ending homelessness" ukončenie bezdomovectva.

Prevádzkujeme

 • integračné programy pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú bezdomovectvom ohrození
 • nácvik pracovných zručností, imitácia pracovného prostredia, práca s PC
 • pomoc pri hľadaní práce
 • pomoc pri hľadaní ubytovania
 • vzdelávanie v oblasti "urban gardeningu"
 • individuálne a skupinové sedenia s prvkami rôznych typov terapií
 • sociálne poradenstvo
 • podpora pri návrate späť do vlasti, pri ľuďoch, ktorí sa ocitli na ulici a boli zachytení sociálnymi službami v krajinách EÚ
 • krízové intervencie
 • konzultácie pre prípadných zamestnávateľov

V čom sme iní

Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Udržujeme anonymitu. Naši klienti nemajú stigmy vo forme symbolov "som bez domova". To nepovažujeme pri zamestnávaní za podstatnú informáciu a nemalo by ich to a ani potenciálnych zamestnávateľov odrádzať. Hĺbka, áno vnímame človeka nie len ako akúsi mechanickú schránku, ale ako okamihy prežívajúcu bytosť s túžbami, prianiami, snami. Preto sme rozvinuli terapeutické skupiny a sedenia pre jednotlivcov. Sme kreatívni a spoločensky zodpovední. Naše projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. Nerazíme postupy "si bezdomovec, tak zbieraj smeti".


Naše úspechy

 • Projekt integračné centrum - služby poskytnuté cca 80 klientom
 • Projekt revitalizácia Kalvárie - 4 klienti v integračnom procese
 • Spolupráca na projekte Domova sv. Jána z Boha : "Spolu pre komunitu" - 7 klientov v pracovnej terapii
 • Pokračovanie projektu revitalizácie Kalvárie - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt 4 levas - revitalizácia pamätníka 1. svetovej vojny - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt "Participujeme pre komunity" - pomáhame lokálnym komunitám pri tvorbe ich projektov a ich samotnej realizácii - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt "Zelená pre ľudí bez domova" - pestovanie a edukácia využitia liečivých bylín, výroba čajových vrecúšok pre rôzne podujatia, výroba sirupu
 • Počas nášho pôsobenia za posledný rok opustilo kruh bezdomovectva 13 klientov
 • Vytváranie prípadových stretnutí "tzv. case works" celej siete podporných organizácií v prospech konkrétneho klienta
 • Tvorba koncepcie tzv. "sociálne aktívnych partnerstiev" so sociálne zodpovednými firmami a spoločnosťami

Prečo podporiť práve nás a prečo vašu podporu potrebujeme

Sme NGO a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Sme poslednou zastávkou a zároveň aj prvou na ceste z bludného kruhu bezdomovectva. Nehovoríme, že sa nám podarí pomôcť všetkým na tejto ceste, ale veríme, že to za to stojí, ak je nádej. Vnímame z vlastných skúseností v tejto oblasti v západných krajinách, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že tento trend pomaly prichádza aj na naše územie, a že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov prepadli cez záchranné siete, sa aktívne rozvinie aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený.


Nie sme v tom sami

Nepovažujeme sa za tých, ktorí všetko robia sami. Naším poslaním je byť aktívnou súčasťou "stroja" návratu klienta späť do spoločnosti. Z tohto dôvodu sme prepojení po profesionálnej línii, ale aj na základe vzájomného rešpektu s inými ľuďmi a organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti.


Ako nás môžete podporiť

Aktuálne sme poberateľmi 2% z daní preto nám akákoľvek finančná podpora či už od fyzických alebo právnických osôb vždy pomôže. Darujte 2% občianskemu združeniu STOPA Slovensko pomôžete tým ľuďom, ktorí potrebujú dostať len ďalšiu šancu v živote, tak ako každý z nás. 2% budú použité na celkovu integráciu ľudí bez domova. Taktiež však vnímame formu podpory aj v šírení dobrého mena organizácie, ktoré môže v budúcnosti prerásť v spoluprácu alebo ako to nazývame my, v "sociálne aktívne partnerstvo". A v neposlednom rade je to samotná chuť zamestnať človeka, ktorého súčasťou bol/je život človeka bez domova.