OZ STOPA SLOVENSKO

Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva. 
Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. Zameriavame sa na komplexný prístup ku klientom: v rámci našej koncepcie 365 poskytujeme klientom komplex služieb od základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie až po celkovú reintegráciu klienta. 
Taktiež poskytujeme pracovnú terapiu, kde ponúkame klientom možnosť zapojiť sa do rôznych revitalizačných prác. Je to zamerané na ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými krokmi sa začleňujú naspäť do bežného života.

Prehľad sociálnych služieb:


Našu organizáciu podporila aj verejná ochrankyňa práv.  


Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Naše projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. Zároveň udržujeme anonymitu, naši klienti nemajú stigmy vo forme symbolov "som bez domova". Nepovažujeme to za informáciu, ktorá by sa mala šíriť. 

Ako jediní na Slovensku sme súčasťou kampane European End Street Homelessness Campaign, ktorá je zameraná na ukončenie chronického pouličného bezdomovstva v mnohých európskych mestách. 

World habitat koordinuje kampaň a ponúka podporu mestám, ktorých sa to týka.