O našej organizácii

Práve ste sa ocitli na oficiálnych stránkach občianskeho združenia STOPA Slovensko

Milí priatelia, cez našu stránku si môžete o nás prečítať - o našich aktivitách, úspechoch aj neúspechov. 


Naše poslanie

Vychádza z princípu, že každý človek má svoj príbeh. Nikto z nás však nemá právo byť posudzovateľom príbehu človeka, môže byť len pozorovateľom a sprevádzajúcim.

Ako sociálni pracovníci vstupujeme do procesu komplexného vnímania človeka ako individuality. Nevnímame iba izoláciu a trápenie, cítime aj skrytú nádej človeka. Nádej človeka, ktorý sa nezmieril s tým, že život na ulici je údel jeho bytia. 


Kto sme a čo robíme

Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva.  Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. Zároveň máme aj pracovné centrum LOST pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými krokmi sa začleňujú naspäť do bežného života. 

Služby integračného centra:

 • Sociálne a právne poradenstvo, špecializované poradenstvo, krízová intervencia, sociálna asistencia, výkon aktivačných prác,
 • Nácvik pracovných zručností; imitácia pracovného prostredia
 • Konzultácie pre prípadných zamestnávateľov,
 • Práca s PC, písanie CV, pomoc pri hľadaní práce na počítači,
 • Teoretické a praktické vzdelávanie v oblasti "urban gardeningu",
 • Terénna sociálna práca a základné ošetrovanie v teréne,
 • Individuálne a skupinové sedenia s prvkami rôznych typov terapií,
 • Post-integračné terapeutické skupiny pre klientov, ktorým sa podarilo opustiť ulicu a svet bezdomovectva.

V čom sme iní

Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Naše projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. 

Zároveň udržujeme anonymitu, naši klienti nemajú stigmy vo forme symbolov "som bez domova". Nepovažujeme to za informáciu, ktorá by sa mala šíriť. 


Naše úspechy

 • Projekt - Integračné centrum: služby poskytnuté cca 100 klientom
 • Projekt - Revitalizácia Kalvárie - 4 klienti v integračnom procese
 • Spolupráca na projekte Domova sv. Jána z Boha : "Spolu pre komunitu" - 7 klientov v pracovnej terapii
 • Pokračovanie projektu revitalizácie Kalvárie - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt 4 levas - revitalizácia pamätníka 1. svetovej vojny - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt "Participujeme pre komunity" - pomáhame lokálnym komunitám pri tvorbe ich projektov a ich samotnej realizácii - 3 klienti v integračnom procese
 • Projekt "Zelená pre ľudí bez domova" - pestovanie a edukácia využitia liečivých bylín, výroba čajových vrecúšok pre rôzne podujatia, výroba sirupu
 • Počas nášho pôsobenia opustilo kruh bezdomovectva viac ako 20 klientov
 • Vytváranie prípadových stretnutí "tzv. case works" celej siete podporných organizácií v prospech konkrétneho klienta
 • Tvorba koncepcie tzv. "sociálne aktívnych partnerstiev" so sociálne zodpovednými firmami a spoločnosťami

Prečo podporiť práve nás a prečo vašu podporu potrebujeme?

Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Sme poslednou zastávkou a zároveň aj prvou na ceste z bludného kruhu bezdomovectva. Nehovoríme, že sa nám podarí pomôcť všetkým na tejto ceste, ale veríme, že to za to stojí, ak je nádej. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že tento trend pomaly prichádza aj na naše územie, a že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinie aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený.


Nie sme v tom sami

Nepovažujeme sa za tých, ktorí všetko robia sami. Naším poslaním je byť aktívnou súčasťou návratu klienta späť do spoločnosti. Z tohto dôvodu sme prepojení po profesionálnej línii, ale aj na základe vzájomného rešpektu s inými ľuďmi a organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti.


Ako nás môžete aj Vy podporiť?

Sme poberateľmi 2% z daní, preto nám akákoľvek finančná podpora, či už od fyzických alebo právnických osôb, vždy pomôže. Darujte 2% občianskemu združeniu STOPA Slovensko a pomôžete tým ľuďom, ktorí potrebujú dostať len ďalšiu šancu v živote, tak ako každý z nás. 2% budú použité na celkovú integráciu ľudí bez domova. 

Taktiež však vnímame ako formu podpory aj šírenie dobrého mena organizácie, ktoré môže v budúcnosti prerásť v spoluprácu.