OZ STOPA SLOVENSKO

Kto sme a čo robíme

Sme občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je ukončovanie bezdomovectva. Prevádzkujeme integračné centrum pre ľudí bez domova a ľudí, ktorí sú na hranici extrémneho sociálneho vylúčenia. Zameriavame sa na komplexný prístup ku klientom, v rámci našej koncepcie 365 poskytujeme klientom komplex služieb od základného sociálneho poradenstva, špecializovaného sociálneho poradenstva, pomoci pri hľadaní práce a ubytovanie až po celkovú reintegráciu klienta. Taktiež poskytujeme pracovnú terapiu, kde ponúkame klientom možnosť zapojiť sa do rôznych revitalizačných prác. Je to pre ľudí, ktorí sú v procese integrácie, čiže postupnými krokmi sa začleňujú naspäť do bežného života.

Služby integračného centra:

 • Sociálne a právne poradenstvo, špecializované poradenstvo, krízová intervencia, sociálna asistencia, výkon aktivačných prác,
 • Nácvik pracovných zručností; imitácia pracovného prostredia
 • Konzultácie pre prípadných zamestnávateľov,
 • Práca s PC, písanie CV, pomoc pri hľadaní práce na počítači,
 • Teoretické a praktické vzdelávanie v oblasti "urban gardeningu",
 • Terénna sociálna práca a základné ošetrovanie v teréne,
 • Individuálne a skupinové sedenia s prvkami rôznych typov terapií,
 • Post-integračné terapeutické skupiny pre klientov, ktorým sa podarilo opustiť ulicu a svet bezdomovectva.


V čom sme iní

Zameriavame sa na kvalitu poskytnutej podpory konkrétnemu človeku a nie na kvantitu čiastkových služieb množstvu ľudí. Sme environmentálni a v rámci našich projektov kombinujeme environmentálne prístupy so sociálnou pomocou ľuďom v núdzi. Naše projekty sa zameriavajú na miesta, ktoré majú širší význam. 

Zároveň udržujeme anonymitu, naši klienti nemajú stigmy vo forme symbolov "som bez domova". Nepovažujeme to za informáciu, ktorá by sa mala šíriť. 

THE EUROPEAN END STREET 

HOMELESSNESS CAMPAIGN

Ako jediní na Slovensku sme súčasťou kampane European End Street Homelessness Campaign, ktorá je zameraná na ukončenie chronického pouličného bezdomovstva v mnohých európskych mestách do roku 2020. World habitat koordinuje kampaň a ponúka podporu mestám, ktorých sa to týka. 

 • Mestá kampane:
 • Alicante (Spain) : REAPSHA: La Red de Entidades para la Atención a Personas Sin hogar
 • Athens (Greece): The Emfasis Foundation
 • Barcelona (Spain): Arrels Fundació
 • Bratislava (Slovakia): STOPA Slovensko
 • Brighton (UK): YMCA Brighton and YCMA Downslink
 • Brussels (Belgium): Infirmiers de Rue
 • Croydon (UK): Evolve Housing and Support
 • Glasgow (UK): Glasgow Homelessness Network (GHN)
 • Leicester (UK): Action Homeless
 • Sheffield (UK): Roundabout
 • Torbay (UK): Torbay Council, Shekinah Mission, Westward Housing
 • Valencia (Spain): RAIS Fundación
 • Westminster (UK): Westminster Homeless Action Together (WHAT)

Nie sme v tom sami

Nepovažujeme sa za tých, ktorí všetko robia sami. Naším cieľom je byť aktívnou súčasťou návratu klienta späť do spoločnosti. Z tohto dôvodu sme prepojení po profesionálnej línii, ale aj na základe vzájomného rešpektu s inými ľuďmi a organizáciami pracujúcimi v tejto oblasti.