Podpora

Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že tento trend prišiel aj na naše územie a že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinula aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený.

Dobrovoľný finančný príspevok:

60€

Suma finančnej podpory pre jedného klienta za týždeň pracovnej terapie 

50€

Suma mesačnej spotreby automobilu v rámci terénnej služby a pracovnej terapie

600€ 

Mesačný prenájom bytu v rámci projektu Housing+ 

Vaše dobrovoľné finančné prostriedky využijeme na tieto tri vyššie uvedené nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu.

Náš IBAN:

SK9483300000002800819566


ĎAKUJEME.