Podpora


Pomáhajte s nami.

Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinula aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený. Bez Vašej podpory by sme našu prácu nevedeli robiť. 

Ak nás chcete podporiť formou IBAN:

SK9483300000002800819566

Ak nás chcete podporiť cez rôzne projekty, kliknite na link Ľudia ľudom, sami si zvolíte sumu, ktorou nás chcete podporiť.

ĎAKUJEME.

Aj vďaka Vám môžeme našu prácu s ľuďmi bez domova robiť dobre a pomôcť tak čo najviac ľuďom sa plne integrovať do bežného života. Vaše dobrovoľné finančné prostriedky zároveň využijeme aj na tieto tri nižšie uvedené nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu. 

Čo nás koľko stojí?:

60€

Suma finančnej podpory pre jedného klienta za týždeň pracovnej terapie 

50€

Suma mesačnej spotreby automobilu v rámci terénnej služby vo vyhľadávaní klientov žijúcich na ulici a na pracovnú terapiu

400€ 

Mesačný prenájom bytu v rámci projektu Housing+