2015-2016


Projekt: Zelená nádej pre ľudí bez domova

V rámci projektu sme spolu s našimi klientmi vysádzali liečivé byliny a rastliny. Popri vysádzaní sa klienti učili, ako sa o byliny a rastliny treba vhodne starať, pestovať a ako ich môžu vhodne využiť. 

Následne sme spoločne pripravovali z nazbieraných rastlín sušinu na prípravu čaju a sirupov.


Naše produkty a výrobky 

Na všetkých akciách, kde nás uvidíte, si môžete od nás vziať náš výrobok. 

Je na vás, či sa rozhodnete si ho vziať zadarmo alebo za príspevok, ktorý využijeme na výrobu ďalších produktov. 


Projekt: Revitalizácia záhrady - Hattalova 

Na začiatku bola vízia, ako by mohla záhrada vyzerať. Postupne sa pod našim odborným vedením a šikovnosťou našich klientov začala pustatina premieňať na krásny priestor. 


Projekt: Revitalizácia Kalvárie a okolie pamätníka "Four Levas" 

Tento projekt je už druhým pokračovaním predošlého úspešného projektu Revitalizácia Kalvárie I. z roku 2015. Klienti si tento priestor veľmi obľúbili a keďže tu je stále čo zlepšovať, veríme, že o rok budeme pokračovať už na III. revitalizácii. 

Ďakujeme sponzorom tohto projektu - nadačnému fondu EPH a nadácii SPP.


Projekt: Participujeme pre komunity 

Týmto projektom pomáhame lokálnym komunitám pri tvorbe ich projektov a samotnej realizácii projektov vďaka podpore MČ Bratislava Nové Mesto.