Projekty roku 2015-2016


Projekt: Zelená nádej pre ľudí bez domova

V rámci projektu sme spolu s našimi klientami vysádzali liečivé byliny a rastliny, zároveň sa klienti učili ako sa majú o ne vhodne starať, pestovať a ako ich môžu vhodne využiť. Taktiež sme spoločne pripravovali z nazbieraných rastlín sušinu na prípravu čaju a sirupy. 


Naše produkty a výrobky 

Na všetkých akciách, kde nás uvidíte si môžete zobrať od nás nejaký výrobok, či už zadarmo alebo za dobrovoľný príspevok.


Projekt: Revitalizácia záhrady - Hattalova 

Na začiatku bola vízia, akoby mala záhrada vyzerať a postupne sa pod našim odborným vedením a šikovnosťou našich klientov začala pustatina premieňať na krásny prisetor. 


Projekt: Revitalizácia Kalvárie a okolia pamätníka "Four Levas" 

Tento projekt je už druhým pokračovaním predošlého úspešného projektu Revitalizácia Kalvárie I. z roku 2015, klienti si tento priestor veľmi obľúbili a stále tu je čo zlepšovať veríme, že o rok budeme pokračovať už na III. revitalizácii. Ďakujeme sponzorom tohoto projetu - nadačnému fondu EPH a nadácii SPP.


Projekt: Participujeme pre komunity 

Týmto projektom pomáhame lokálnym komunitám pri tvorbe ich projektov a samotnej realizácii projektov v rámci a vďaka podpore MČ Bratislava Nové Mesto.