2018


Projekty v roku 2018 boli financované z Grantu Nadácie Granvia

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Revitalizáciu domova sociálnych služieb pre seniorov sme robili už po druhý krát. Prostredie sme chceli nielen skrášliť a zrevitalizovať, ale finálnym výsledkom sme chceli seniorom dopriať potešenie v trávení času na záhradke. Veríme, že sa nám to podarilo.

Revitalizácia vnútrobloku na Kozej ulici a záhrada Ekonomickej univerzity BA

V rámci revitalizácie vnútrobloku na Kozej ulici sa nám podarilo zrevitalizovať aj jeden krásny zabudnutý park, ktorý sa nachádza hneď za týmto vnútroblokom.

Materská škola Letná 

Ku koncu školského roka sme urobili radosť aj tým najmenším v materskej škôlke na Letnej ulici.  

Tešíme sa, že aj vďaka našim klientom je dvor materskej škôlky opäť krásne zafarbený. 

Revitalizácia záhrady pre komunitu ľudí Za Sokolovňou

Táto revitalizácia náš tešila najmä kvôli skvelej spolupráci s obyvateľmi bytovky. Naši klienti v rámci tohto projektu obyvateľom prestrihali kríky a vyčistili parčík za ich bytovkami.

Výroba produktov na Dobrý trh

Ku koncu roka 2018 sme sa presunuli do nášho nového integračného centra. Dostali sme možnosť prezentovať našu organizáciu na Dobrom trhu, kde sme zároveň ponúkali na predaj za symbolické ceny naše výrobky - mydlá, anjelikov a ikebany. 

Ďakujeme za túto možnosť.