Projekty roku 2018

Projekty v roku 2018 boli financované z Grantu Nadácie Granvia

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Týmto už druhým projektom cheme urobiť radosť najmä seniorom, ktorí sa snažia svoj čas tráviť vonku v areály, ale aj tým, ktorí sa môžu pozerať len cez okno domova. Môžu sa tak pokochať farebnými kvetinkami a krásnou prírodou :) . Veríme, že sme mnohých z nich už teraz potešili a naďalej tešiť budeme.

Revitalizácia vnútrobloku na Kozej a záhrada Ekonomickej univerzity BA

V rámci revitalizácie vnútrobloku na ulici Kozej sa nám podarilo zrevitalizovať aj jeden krásny zabudnutý park, ktorý sa nachádza hneď za týmto vnútroblokom.

Materská škola Letná 

Po náročnej revitalizácii v zariadení pre klientov s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím sme sa rozhodli, tentokrát spraviť radosť tým najmenším v materskej škôlke Letná. Veľmi sa tešíme, že aj vďaka našim klientom opäť "vdýchneme farby" tomuto zariadeniu. 

Revitalizácia záhrady pre komunitu ľudí Za Sokolovňou

V rámci tohto projektu naši klienti pomohli obyvateľom Za Sokolovňou prestrihať a vyčistiť parčík za ich bytovkam. Táto práca nás veľmi potešila hlavne vďaka milým obyvateľom.