Projekty roku 2018

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Naši klienti opäť revitalizujú záhradu pre seniorov