Projekty roku 2019

Medická záhrada

V spolupráci s MČ Staré mesto revitalizujeme s klientmi Medickú záhradu. Renovujeme lavičky, stĺpy a plot, odškrabávame staré nátery a nanovo maľujeme. Onedlho nám všetkým bude na tomto krásnom mieste príjemnejšie.
Ďakujeme Nadácii Granvia za poskytnuté finančné prostriedky. 


Materská škôlka Letná

Revitalizáciu dvora pre materskú škôlku na Letnej robíme každý rok. Vždy sa sem s klientmi radi vraciame. Ďakujeme Nadácii Granvia a Mestskej časti Nové mesto za poskytnuté finančné prostriedky.  

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Už po tretí rok sme nadviazali spoluprácu s domovom sociálnych služieb pre seniorov Archa. Veríme, že aj tentokrát sa podarilo našim klientom vytvoriť príjemné prostredie.