Projekty roku 2019

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Už po tretí rok sme nadviazali spoluprácu s domovom sociálnych služieb pre seniorov Archa. Veríme, že aj tentokrát sa podarilo našim klientom vytvoriť príjemné prostredie.