2019

Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2019 ďakujeme: 

Nadácii Granvia, mestskej časti Nové mesto, mestskej časti Staré mesto a Magistrátu hlavného mesta Bratislava. 

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy. 

Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli. 


Streetmas 2019

Aj tento rok sme rozdali vianočné potešenia pre ľudí bez domova. 


Komunita Pražská 

Aj tento rok sme sa pustili do prerábky predzáhradky pre komunitu obyvateľov žijúcich na Pražskej. 

Verejné priestranstvo pre MŠ Dubová

Pomáhali sme revitalizovať a vysádzať kochlíky priestranstva pre materskú škôlku Dubová.  


Medická záhrada

V spolupráci s MČ Staré mesto revitalizujeme s klientmi Medickú záhradu. Renovujeme lavičky, stĺpy a plot, odškrabávame staré nátery a nanovo maľujeme. Onedlho nám všetkým bude na tomto krásnom mieste príjemnejšie.


Materská škôlka Letná

Revitalizáciu dvora pre materskú škôlku na Letnej robíme každý rok. Vždy sa sem s klientmi radi vraciame.  

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Už po tretí rok sme nadviazali spoluprácu s domovom sociálnych služieb pre seniorov Archa. Veríme, že aj tentokrát sa podarilo našim klientom vytvoriť príjemné prostredie.