2020

Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2020 ďakujeme:

mestskej časti Nové Mesto, mestskej časti Karlova Ves, mestskej časti Petržalka a mestskej časti Rača.

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy.


Vianoce 2020

Ďakujeme za dary pre ľudí bez domova týmto spoločnostiam: Nadácia Socia


Historický vnútroblok na Kapitulskej ulici


Pražská ulica


Vypratanie priestorov


Park na Bielom kríži


MŠ Letná