UDALOSTI


Média

Vždy sa potešíme, ak o ľuďoch bez domova napíšete článok. Považujeme to za dôležitý nástroj scitlivovania spoločnosti.  

Pozrite si články a fotogalériu udalostí, ktoré sme organizovali.  

O monitoringu ľudí bez domova, ktorý sa udial v septembri 2021: 

O benefičnej akcii Song for Neviditeľní, ktorý sa udial v auguste 2020: 

O kampani Ukončime neviditeľnosť, ktorý sa dial v priebehu júna 2020: 

O medzinárodnej konferencii, ktorá sa diala v júni 2019:

O monitoringu ľudí bez domova, ktorý sa dial v septembri 2019:

O vernisáži fotografii, ktorá sa diala v októbri 2019: