2015-2017


Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

Revitalizácia vnútrobloku na Robotníckej ulici

Revitalizácia predzáhradiek na Kukučínovej ulici 

Revitalizácia verejného priestoru na Pražskej ulici


Spolu pre seniorov, spolu s ľuďmi bez domova

Revitalizáciou domova sociálnych služieb pre seniorov sme chceli prostredie nielen skrášliť a zrevitalizovať, ale finálnym výsledkom sme chceli seniorom dopriať potešenie v trávení času na záhradke. Veríme, že sa nám to podarilo.

Tento projekt sme uskutočnili vďaka programu "Spojme sa pre dobrú vec 2017" od Nadácie Orange.


Vianoce


V rámci projektu sme spolu s našimi klientmi vysádzali liečivé byliny a rastliny. Popri vysádzaní sa klienti učili, ako sa o byliny a rastliny treba vhodne starať, pestovať a ako ich môžu vhodne využiť. 

Následne sme spoločne pripravovali z nazbieraných rastlín sušinu na prípravu čaju a sirupov.


Revitalizácia záhrady na Hattalovej

Na začiatku bola vízia, ako by mohla záhrada vyzerať. Postupne sa pod našim odborným vedením a šikovnosťou našich klientov začala pustatina premieňať na krásny priestor. 


Revitalizácia Kalvárie a pamätníka Four Levas

Tento projekt je už druhým pokračovaním predošlého úspešného projektu Revitalizácia Kalvárie I. z roku 2015. Klienti si tento priestor veľmi obľúbili a keďže tu je stále čo zlepšovať, veríme, že o rok budeme pokračovať už na III. revitalizácii. 

Ďakujeme sponzorom tohto projektu - nadačnému fondu EPH a nadácii SPP.