PODPORA


Pomáhajte s nami. 

Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinula aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený. Bez Vašej podpory by sme našu prácu nevedeli robiť. 

Ak nás chcete podporiť formou IBAN: 

SK9483300000002800819566


PODPORTE NÁS.

Postačí, ak len kliknete na link stránky Ľudia ľuďom a sami si zvolíte sumu, ktorou nás chcete podporiť. 

Aj vďaka Vám môžeme našu prácu s ľuďmi bez domova dobre a pomôcť tak čo najviac ľuďom sa plne integrovať do bežného života.

60€

Suma finančnej podpory pre jedného klienta za týždeň pracovnej terapie 

50€

Suma mesačnej spotreby automobilu v rámci terénnej služby a pracovnej terapie

460€ 

Mesačný prenájom bytu v rámci projektu Housing+ 

Vaše dobrovoľné finančné prostriedky využijeme na tieto tri vyššie uvedené nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu.


Za podporu ďakujeme: