PODPORA


Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že tento trend prišiel aj na naše územie a že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinula aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený.

Dobrovoľný finančný príspevok:

60€

Suma finančnej podpory pre jedného klienta za týždeň pracovnej terapie 

50€

Suma mesačnej spotreby automobilu v rámci terénnej služby a pracovnej terapie

600€ 

Mesačný prenájom bytu v rámci projektu Housing+ 

Vaše dobrovoľné finančné prostriedky využijeme na tieto tri vyššie uvedené nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu.

Náš IBAN:

SK9483300000002800819566


Bez auta to všetko ide veľmi ťažko.

Momentálne je pre nás dôležité  získať automobil. Pomôžte nám byť prví tam, kde treba.

Auto je pre nás potrebné. Vrámci našej práce potrebujeme byť denne na viacerých miestach. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme našu činnosť vedeli rýchlo a efektívne poskytovať na území mesta Bratislava. S autom dokážeme vykonávať prevenciu, podporu a prevoz ľudí bez domova.

Auto potrebujeme aj kvôli pracovnej terapii. Pracovná terapia je nácvik pracovných zručností ľudí bez domova, vďaka ktorej je ich integrácia do bežného života "jednoduchšia". Avšak aj na miesta, kde vykonávame pracovnú terapiu, potrebujeme previesť potrebný materiál - náradie, kvety, ale aj ľudí.

Momentálne máme k dispozícii staré auto, ktoré už neplní svoju funkciu a jazda v ňom už nie je viac bezpečná. Pre mimovládnu organizáciu je to veľká položka, ale veríme, že vďaka vašej pomoci sa nám podarí vyzbierať dostatok financií, aby sme si ho mohli zadovážiť. Potrebujeme auto s dostatkom miesta, na jeho kúpu potrebujeme vyzbierať minimálne 5 tisíc eur. 

ĎAKUJEME. 


Za podporu ďakujeme: