Byť tam, kde treba - bez auta to nejde

Pomôžte nám vyzbierať peniaze na kúpu automobilu, ktorý veľmi potrebujeme aj 1 € pomôže.

Čo potrebujeme? Starší, ale funkčný automobil. Väčší aby sa doň zmestilo všetko, od klientov, cez výbavu až po materiál na pracovnú terapiu.

Prečo? Mesto je naše územie, ulice sú naším cieľom a preto je dôležité "Aby sme boli tam kde nás treba, vtedy kedy nás treba".

Načo? 

  • Streetwork a práca v uliciach, je pre včasné zachytenie ľudí v núdzi nevyhnutná. Nemôžeme si dovoliť aby nám počty ľudí žijúcich na ulici narastali a my sa len prizerali na tento jav. Chceme byť tam, aby sme mohli podať pomocnú ruku tým, ktorí na ňu čakajú. Nemôžeme zatvárať oči! Chceme byť na miestach, kde nás treba aj keď sú to kanále, lavičky, opustené budovy, chatky. My tam budeme a urobíme všetko preto, aby ulica nebola domovom, aby bezdomovectvo nebolo osudom.

  • Pracovná terapia. Je pre ľudí, ktorí sa rozhodli opustiť ulicu nástroj, ako sa nám už viac krát potvrdilo, jeden z najefektívnejších nástrojov. A aj tu potrebujeme automobil. Prevoz materiálu, kvetov, hliny, a v neposlednom rade klientov.

ĎAKUJEME

Chceli by ste viac vedieť o našej práci?

Ak rozmýšľate o tom, že by ste nás chceli podporiť a chcete sa o našich aktivitách dozvedieť viac ako z tejto web stránky, kliknite na tlačidlo pod textom, zobrazí sa Vám naša Facebook stránka.

Vyzbieraná suma: