PODPORA

Sme nezisková organizácia a musíme neustále pracovať na viaczdrojovom financovaní, aby sme mohli poskytovať služby bezplatne ľuďom, ktorí nás pravidelne navštevujú. Vnímame z vlastných skúseností, že podpora zo strany firiem a spoločností je bežnou súčasťou kultúry. Veríme, že tento trend prišiel aj na naše územie a že spoločenská zodpovednosť za ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov dostali na ulicu, sa aktívne rozvinula aj u nás. Naša organizácia je jednou z možností, kde môže byť tento cieľ naplnený.


Ako nás môžete podporiť?

Pomôžte nám získať automobil. Pomôžte nám byť prví tam, kde treba.

Auto je pre nás potrebné. Vrámci našej práce potrebujeme byť denne na viacerých miestach. Je pre nás nesmierne dôležité, aby sme našu činnosť vedeli rýchlo a efektívne poskytovať na území mesta Bratislava. S autom dokážeme vykonávať prevenciu, podporu a prevoz ľudí bez domova.

Bez auta to všetko ide veľmi ťažko.

Auto je pre nás potrebné aj kvôli pracovnej terapii. Pracovná terapia je nácvik pracovných zručností ľudí bez domova, vďaka ktorej je ich integrácia do bežného života "jednoduchšia". Avšak aj na miesta, kde vykonávame pracovnú terapiu, potrebujeme previesť potrebný materiál - náradie, kvety, ale aj ľudí.

Momentálne máme k dispozícii staré auto, ktoré už neplní svoju funkciu a jazda v ňom už nie je viac bezpečná. Pre mimovládnu organizáciu je to veľká položka, ale veríme, že vďaka vašej pomoci sa nám podarí vyzbierať dostatok financií, aby sme si ho mohli zadovážiť. Potrebujeme auto s dostatkom miesta, na jeho kúpu potrebujeme vyzbierať minimálne 5 tisíc eur. 

ĎAKUJEME. 


Dobrovoľný finančný príspevok

Prečo? Aby sme boli tam, kde nás je treba práve vtedy, kedy nás je treba.

Akými nástrojmi pracujeme 

  • Streetwork a práca v uliciach, ktorá pre nás slúži ako včasné zachytenie ľudí v núdzi.
  • Pracovná terapia, ktorá je pre ľudí, ktorí sa rozhodli opustiť ulicu jeden z najefektívnejších nástrojov.
  • Integračné centrum, ktoré je určené pre ľudí, ktorí potrebujú poradenstvo v rôznych oblastiach. 

Vaše dobrovoľné finančné prostriedky využijeme na tieto tri vyššie uvedené nástroje, ktoré sú nevyhnutné pre našu prácu.

Náš IBAN:

SK9483300000002800819566

Dobrovoľníctvo

Ak máte záujem u nás dobrovoľníčiť, napíšme si na email stopa.slovensko@stopa.sk a dohodneme sa podľa vašich a našich predstáv :) 


2% daní

Sme poberateľmi 2% z daní, preto nám akákoľvek finančná podpora, či už od fyzických alebo právnických osôb, vždy pomôže.

Darujte 2% občianskemu združeniu STOPA Slovensko a pomôžete tým ľuďom, ktorí potrebujú dostať len ďalšiu šancu v živote, tak ako každý z nás. 2% budú použité na celkovú integráciu ľudí bez domova.

Ako na to pre: 

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech neziskovej organizácie. Poukázať sa dá samozrejme aj menej ako 2%, táto suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplníte si daňové priznanie na základe toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti - Daňové priznanie fyzických osôb TYP A; Potvrdenie o podaní daňového priznania- , prípadne ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B; Potvrdenie o podaní daňového priznania).
  3. V daňovom priznaní je aj možnosť zaškrtnúť políčko so súhlasom zaslania Vašich údajov do našej organizácie, píše sa iba meno a adresa, nie darovaná suma. Boli by sme radi, ak by ste tak urobili, pretože sa Vám budeme môcť verejne poďakovať. 
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie sa podáva do 31.3.2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnické osoby: 

Ak ste v období od januára 2017 do marca 2018 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, tak môžete poukázať 2 % z dane zaregistrovaným prijímateľom. Tento dar je potrebný, aby bol určený na rovnaké účely, ktoré sa vzťahujú na 2% - vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane a vyplníte v časti IV. kolónku 3. 

Do 31. 3. 2019 podávate daňové priznanie ako právnická osoba. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je najmenej 8 €. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Formulár na poukázanie 2% dane pre OZ STOPA SLOVENSKO 

Za podporu ďakujeme: