Tím

Mgr. Pavol Sabela - štatutár OZ

email: sabela@stopaslovensko.sk 

kontakt: 0948 139 382

Vyštudoval sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Problematike ľudí bez domova sa venuje viac ako 10 rokov. Pôsobil vo viacerých organizáciách, až sa rozhodol založiť si vlastnú. Najväčšou skúsenosťou bola práca v tejto oblasti v Anglicku, odkiaľ si priniesol mnohé tipy ako pracovať s ľuďmi bez domova. Snaží sa tieto skúsenosti transformovať na podmienky u nás. Okrem iného sa aktívne zapája do rôznych tém ako je rizikové a agresívne správanie, prevencia bezdomovectva, existenciálne a naratívne prístupy pri práci s človekom bez domova.


Mgr. Martina Pisárová - podpredsedkyňa OZ/ pracovná terapia

email: pisarova@stopaslovensko.sk

kontakt: 0948 389 748

Vyštudovala environmentálnu ekológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2015 sa etablovala aj v oblasti sociálnej práce absolvovaním kurzu v tejto oblasti. Od tohto momentu vykonáva najmä koordináciu pracovných a integračných programov pre ľudí bez domova. Okrem iného sa zaoberá aj prípravou a realizáciou vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie v oblasti "urban gardeningu". Pôsobí zároveň aj ako lektorka v inštitúte aplikovanej ekológie. Taktiež má na starosti aj skupinovú prácu s klientmi v integračných procesoch.


Bc. Brigita Hlačinová -  sociálna pracovníčka/ integračné centrum

email: hlacinova@stopaslovensko.sk

kontakt: 0948 364 067 

Bakalárske štúdium sociálnej práce vyštudovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. S ľuďmi bez domova pracuje už viac ako 4 roky.