Kontakt


Terénne sociálne služby a terénny výkon SPODaSK v súvislosti s pandémiou Covid-19


Mapa služieb pre ľudí bez domova dostupná na stiahnutie : 


Výročné správy 

OZ STOPA Slovensko

Etický kódex organizácie STOPA Slovensko

The European End street Homelessness Campaign London 2017

o.z. STOPA Slovensko

Pražská 33, Bratislava 811 04 

integračné centrum: 

+421 948 364 067

streetwork: 

+421 948 389 748

stopa.slovensko@gmail.com

registrácia

*Terénna sociálna práca krízovej intervencie

Zákon č. 448/2008 - § 24a 

registrácia

*Špecializované sociálne poradenstvo

Zákon č. 448/2008 - § 19 ods. 3

registrácia

*Integračné centrum 

Zákon č. 448/2008 - § 24c

registrácia

*Podpora samostatného bývania

Zákon č. 448/2008 - § 57

IBAN

SK9483300000002800819566

IČO

42446341

DIČ

2120113457