Kontakt


Výročné správy OZ STOPA Slovensko


The European End street Homelessness Campaing

Londýn 2017

o.z. STOPA Slovensko

Pražská 33, Bratislava 811 04 

+421 948 139 382

stopa.slovensko@gmail.com

martina.pisarova1@gmail.com - kontakt v prípade záujmu o zrevitalizovanie verejných priestranstiev

Registrated Outreach work/ Terénna sociálna práca krízovej intervencie 

(§ 448/2008) - 244/2017-SP

Registrácia špecializované sociálne poradentvo 

(§ 448/2008) - 244/2017/1 -SP

IBAN

SK9483300000002800819566

IČO

42446341

DIČ

2120113457
počítadlo.abz.cz