Kontakt

KRÍZOVÝ PLÁN

- TERÉNNE SOCIÁLNE SLUŽBY A TERÉNNY VÝKON SPODASK V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU COVID - 19


Mapa služieb pre ľudí bez domova dostupná na stiahnutie : 


Výročné správy OZ STOPA Slovensko

Etický kódex organizácie STOPA Slovensko

The European End street 
Homelessness Campain
London 2017

o.z. STOPA Slovensko

Pražská 33, Bratislava 811 04 

integračné centrum: 

+421 948 364 067

streetwork: 

+421 948 389 748

stopa.slovensko@gmail.com

registrácia

*Terénna sociálna práca krízovej intervencie

(§ 448/2008) - 244/2017-SP

registrácia

*Špecializované sociálne poradenstvo

(§ 448/2008) - 244/2017/1 -SP

registrácia

*Integračné centrum 

(§ 448/2008) - 244/2017/2 -SP

IBAN

SK9483300000002800819566

IČO

42446341

DIČ

2120113457