2018-2019

Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2019 ďakujeme: 

Nadácii Granvia, mestskej časti Nové mesto, mestskej časti Staré mesto a Magistrátu hlavného mesta Bratislava. 

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy. 

Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli. 


Streetmas 2019

Aj tento rok sme rozdali vianočné potešenia pre ľudí bez domova. 


Komunita Pražská 

Aj tento rok sme sa pustili do prerábky predzáhradky pre komunitu obyvateľov žijúcich na Pražskej. 


Verejné priestranstvo pre MŠ Dubová

Pomáhali sme revitalizovať a vysádzať kochlíky priestranstva pre materskú škôlku Dubová.  


Medická záhrada

V spolupráci s MČ Staré mesto revitalizujeme s klientmi Medickú záhradu. Renovujeme lavičky, stĺpy a plot, odškrabávame staré nátery a nanovo maľujeme. Onedlho nám všetkým bude na tomto krásnom mieste príjemnejšie.


Materská škôlka Letná

Revitalizáciu dvora pre materskú škôlku na Letnej robíme každý rok. Vždy sa sem s klientmi radi vraciame.  


Ľudia bez domova pre DSS Archa

Už po tretí rok sme nadviazali spoluprácu s domovom sociálnych služieb pre seniorov Archa. Veríme, že aj tentokrát sa podarilo našim klientom vytvoriť príjemné prostredie.


Projekty v roku 2018 boli financované z Grantu Nadácie Granvia

Ľudia bez domova pre DSS Archa

Revitalizáciu domova sociálnych služieb pre seniorov sme robili už po druhý krát. Prostredie sme chceli nielen skrášliť a zrevitalizovať, ale finálnym výsledkom sme chceli seniorom dopriať potešenie v trávení času na záhradke. Veríme, že sa nám to podarilo.


Revitalizácia vnútrobloku na Kozej ulici a záhrada Ekonomickej univerzity BA

V rámci revitalizácie vnútrobloku na Kozej ulici sa nám podarilo zrevitalizovať aj jeden krásny zabudnutý park, ktorý sa nachádza hneď za týmto vnútroblokom.


Materská škola Letná

Ku koncu školského roka sme urobili radosť aj tým najmenším v materskej škôlke na Letnej ulici.  Tešíme sa, že aj vďaka našim klientom je dvor materskej škôlky opäť krásne zafarbený. 


Revitalizácia záhrady pre komunitu ľudí Za Sokolovňou

Táto revitalizácia náš tešila najmä kvôli skvelej spolupráci s obyvateľmi bytovky. Naši klienti v rámci tohto projektu obyvateľom prestrihali kríky a vyčistili parčík za ich bytovkami.


Výroba produktov na Dobrý trh

Ku koncu roka 2018 sme sa presunuli do nášho nového integračného centra. Dostali sme možnosť prezentovať našu organizáciu na Dobrom trhu, kde sme zároveň ponúkali na predaj za symbolické ceny naše výrobky - mydlá, anjelikov a ikebany.