2020

Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2020 ďakujeme:

mestskej časti Nové Mesto, mestskej časti Karlova Ves, mestskej časti Petržalka a mestskej časti Rača.

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy.


Vianoce 2020

Ďakujeme za dary pre ľudí bez domova týmto spoločnostiam: Nadácia Socia


Historický vnútroblok na Kapitulskej ulici


Pražská ulica


Vypratanie priestorov


Park na Bielom kríži


MŠ Letná


KORONA KRÍZA

V teréne sme boli intenzívne každý deň skoro tri mesiace. Ľudia bez domova nemajú domov a pred chorobou Covid-19 sa nevedeli skryť. O to viac sme si to v tieto dni uvedomovali. Situácia bola komplikovaná a reagovali sme na ňu tak, ako sme najlepšie vedeli, pretože veková štruktúra ľudí bez domova bola tou najohrozenejšou. Kontrolovali sme zdravotný stav, merali sme teplotu a informovali o tom, ako sa chrániť pred nakazením. Poskytovali sme im aj teplé jedlo a nápoje.

Slovenskom sa taktiež rozmohla vlna solidarity a nebolo to len prázdne heslo. Ľudia doma šili rúška a rozdávali ich tým, ktorí ich ešte nemali. Nakupovali sa potraviny starším ľuďom, robili sa roznášky jedál a podporovali sa všetci navzájom. Dúfame, že solidarita medzi ľuďmi ostane aj po pominutí koronakrízy.

Ďakujeme Nadácii VUBIWCB a Work flow IT Solutions za pomoc so získaním automobilu.