2021

Za poskytnuté finančné prostriedky, vďaka ktorým môžeme realizovať pracovnú terapiu v roku 2021 ďakujeme mestskej časti Petržalka, nadácii EPH, mestskej časti Rača. Projekt alebo činnosť boli podporené mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.

Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie podporuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislava a MČ Staré Mesto.

Ďakujeme však aj ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy. Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli. 


Streetwork

Ľudia bez domova pre DSS Javorinská 7a


Ľudia bez domova pre DSS Archa


Pracovná terapia v materskej škôlke Letná


Pracovná terapia Petržalka


Pracovná terapia Staré mesto


Early Bird- ranné vtáča