2022

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy. Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli.  


Pomoc pre Ukrajinu


Streetwork

Za podporu, dlhodobú spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme  mestskej časti Staré Mesto 


Ľudia bez domova pre DSS Archa


Záhrada Križovatka 

Za podporu a dlhodobú spoluprácu ďakujeme, že projekty pracovnej terapie mohli byť realizované finančnou podporou mestskej časti 

*BRATISLAVA - PETRŽALKA 

*BRATISLAVA - KARLOVA VES 

*BRATISLAVA - DÚBRAVKA 

*BRATISLAVA - RAČA 

a vďaka Nadácií EPH.