2022

Ďakujeme ľuďom, ktorí nás podporujú cez rôzne dotačné systémy. Veľmi si Vašu pomoc vážime, bez Vás by sme to nezvládli.  


Pomoc pre Ukrajinu


Streetwork


Ľudia bez domova pre DSS Archa


Záhrada Križovatka