2023


Konferencia

8. marca sme v Bratislave hostili našich partnerov z Budapešti, Bukurešti a zástupkyňu The European End Street Homelessness zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. V poobednajších hodinách sa do centra Kalab pridali aj hostia z lokálneho združenia Prima, ale aj členka Nadácie DEDO. Hostia mali možnosť vypočuť si skúsenosti nášho klienta, ktorý má za sebou históriu bezdomovectva.


StreetworkProjekt Opora - výsadba vyvýšených záhonov  

Ďakujeme, že sa tento projekt, ktorý je súčasťou grantového programu Opora, mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.  Cieľom bolo zapojiť do pracovnej terapie klienta sociálnej služby pre ľudí bez domova v seniorskom veku so zhoršenými pohybovými funkciami. Veríme, že tento projekt priniesol nášmu klientovi pocit sebanaplnenia a bude sa môcť dlhší čas radovať zo starostlivosti o bylinkovú záhradu.