2023


Solidarity café  

Cieľom tohto projektu nie je zisk, ale udržateľnosť a predovšetkým nácvik pracovných zručností ľudí bez domova, ktorí kávu alebo iný typ nápoja pripravujú. Všetky príspevky sú výhradne použité na fungovanie tohto priestoru. Za podporu projektu ďakujem všetkým prispievateľom cez platformu Donio, Nadácii SLSP, Nadácii SPP a za poskytnuté priestory VŠ sv. Alžbety.

Konferencia

8. marca sme v Bratislave hostili našich partnerov z Budapešti, Bukurešti a zástupkyňu The European End Street Homelessness zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. V poobednajších hodinách sa do centra Kalab pridali aj hostia z lokálneho združenia Prima, ale aj členka Nadácie DEDO. Hostia mali možnosť vypočuť si skúsenosti nášho klienta, ktorý má za sebou históriu bezdomovectva.


Streetwork

Za podporu, dlhodobú spoluprácu a finančnú podporu ďakujeme mestskej časti Staré Mesto a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislava.  Projekt Opora - výsadba vyvýšených záhonov  

Ďakujeme, že sa tento projekt, ktorý je súčasťou grantového programu Opora, mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore Nadácie SPP.  Cieľom bolo zapojiť do pracovnej terapie klienta sociálnej služby pre ľudí bez domova v seniorskom veku so zhoršenými pohybovými funkciami. Veríme, že tento projekt priniesol nášmu klientovi pocit sebanaplnenia a bude sa môcť dlhší čas radovať zo starostlivosti o bylinkovú záhradu.  

Záhrada DSS Lamač