2% z dane


Sme poberateľmi 2% z daní, preto nám akákoľvek finančná podpora, či už od fyzických alebo právnických osôb, vždy pomôže. Povinnosť platiť dane sa dá využiť aj na dobrú vec.

Darujte 2% občianskemu združeniu STOPA Slovensko a pomôžete tým ľuďom, ktorí potrebujú dostať len ďalšiu šancu v živote, tak ako každý         z nás. 

2% budú použité na celkovú integráciu ľudí bez domova.

Ako na to pre:

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech neziskovej organizácie. Poukázať sa dá samozrejme aj menej ako 2%, táto suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplníte si daňové priznanie na základe toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti - Daňové priznanie fyzických osôb TYP A; Potvrdenie o podaní daňového priznania- , prípadne ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B; Potvrdenie o podaní daňového priznania).
  3. V daňovom priznaní je aj možnosť zaškrtnúť políčko so súhlasom zaslania Vašich údajov do našej organizácie, píše sa iba meno a adresa, nie darovaná suma. Boli by sme radi, ak by ste tak urobili, pretože sa Vám budeme môcť verejne poďakovať.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie sa podáva do 31.3.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Právnické osoby:

Ak ste v období od januára 2020 do marca 2020 darovali finančné prostriedky na verejnoprospešný účel, najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane, tak môžete poukázať 2% z dane zaregistrovaným prijímateľom. Tento dar je potrebný, aby bol určený na rovnaké účely, ktoré sa vzťahujú na 2% - vyplníte v časti IV. kolónky 1 a 2. Ak ste neposkytli dar za vyššie uvedených podmienok, môžete poukázať len 1,5 % zaplatenej dane a vyplníte v časti IV. kolónku 3.

Do 31. 3. 2021 podávate daňové priznanie ako právnická osoba. Priamo v daňovom priznaní uvediete informácie o vybranom prijímateľovi Vašich 2% (1,5%). Podiel zaplatenej dane je najmenej 8 €. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% môže poukázať v tomto predĺženom termíne. Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.