2% Z DANE

Tu si môžete stiahnuť potrebné vyhlásenie pre fyzické osoby za rok 2023 pre 2% z daní:

Sme poberateľmi 2% z daní, preto nám akákoľvek finančná podpora, či už od fyzických alebo právnických osôb, vždy pomôže. Povinnosť platiť dane sa dá využiť aj na dobrú vec. Poskytnúť 2% nie je žiadny výdavok navyše. Je to časť dane, ktorá sa môže využiť na príležitosť pomôcť tam, kde je to treba. 

Darujte 2% občianskemu združeniu STOPA Slovensku. Použité budú na integráciu ľudí bez domova. 

Ako na to pre

Zamestnancov:

  1. Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
  2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"
  3. Z tohto "Potvrdenia" si opíšte dátum zaplatenia dane a vypočítajte:                                                a) 2% z vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.                                                                                          b) 3% z vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
  4. Vypíšte "vyhlásenie" a doplňte sumu, ktorú môžete poukázať. Naše údaje sú predvyplnené v nižšie uvedenom editovateľnom súbore - "vyhlásenie pre fyzické osoby 2023". 
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte osobne alebo zašlite poštou do 30.4.2024 na ktorýkoľvek daňový úrad. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa. 

Fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie:

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Je to maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech neziskovej organizácie. Poukázať sa dá samozrejme aj menej ako 2%, táto suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplníte si daňové priznanie na základe toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti - Daňové priznanie fyzických osôb TYP A; Potvrdenie o podaní daňového priznania- , prípadne ak máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb TYP B; Potvrdenie o podaní daňového priznania).
  3. V daňovom priznaní je aj možnosť zaškrtnúť políčko so súhlasom zaslania Vašich údajov do našej organizácie, píše sa iba meno a adresa, nie darovaná suma. Boli by sme radi, ak by ste tak urobili, pretože sa Vám budeme môcť verejne poďakovať.
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie sa podáva do 30.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1,0% (2%) pre právnické osoby v roku 2024
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.
2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby- to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKA OSOBA

- daňové priznanie právnických osôb

3. Pozor:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024  NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024  DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

4. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť VI. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42446341
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie STOPA Slovensko
Ulica: Pražská 
Číslo: 4528/33
PSČ: 811 04
Obec: Bratislava 

5. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.

6. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

7. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

Vami poukázaná suma 1,0% (2%) z dane bude použitá a rozdelená do posledného centu medzi príjemcov pomoci a to v priebehu nasledujúcich 12 mesiacoch od 01/2025 do 12/2025.

- Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

- Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 1% (2%) z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.