Konferencia 06/2019

Nižšie si môžte stiahnuť zhrnutie kampane v rokoch 2015-2018.

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava organizuje medzinárodné podujatie na ukončenie pouličného bezdomovectva v Európe

V dňoch 6. a 7. júna 2019 sa v bratislavskom Impact Hub zišlo takmer 40 ľudí z celej Európy, aby sa podelili o spôsoby, ktoré sú účinné v snahe ukončiť pouličné bezdomovectvo, pričom sa zamerali na výzvy a riešenia - s osobitným zameraním na situáciu v samotnej Bratislave.

Organizátor podujatia, World Habitat, koordinuje European End Street Homelessness Campaign (Európsku kampaň na ukončenie pouličného bezdomovectva) - sieť miest, ktoré spolupracujú na ukončení pouličného bezdomovectva. Zástupcovia z európskych miest sa podujatia zúčastnili, aby sa dozvedeli o inšpiratívnej práci miestneho Občianskeho združenia STOPA Slovensko[1], ktoré je súčasťou kampane, a ich partnerskej mimovládnej organizácie, a aby pochopili výzvy, ktorým čelia charitatívne organizácie a služby pri riešení problému bezdomovectva na Slovensku.

Odhaduje sa, že počet ľudí žijúcich na ulici v Bratislave je približne 5 000. V útulkoch je počas noci k dispozícii 300 miest, ktoré poskytujú charitatívne organizácie. Na úroveň bezdomovectva vplývajú rôzne faktory[2], mnohí sa domnievajú, že najväčšou prekážkou pri riešení tohto problému je, že neexistuje právna definícia bezdomovectva.[3]

Súčasťou podujatia bola panelová diskusia s miestnymi rečníkmi: viceprimátorkou mesta Luciou Štasselovou, generálnym riaditeľom Občianskeho združenia STOPA Pavlom Sabelom a koordinátorkou Občianskeho združenia PRIMA Sabínou Brédovou. Hovorilo sa o situácii v Bratislave, vrátane potreby zmeny legislatívy na národnej úrovni.

Účastníci sa zhodli na tom, že hoci sú priame služby - akokoľvek obmedzené - záchranným lanom pre pouličných bezdomovcov a môžu im pomôcť na ceste k nezávislému životu, bezdomovectvo je "štrukturálny" problém. V tejto situácii je nevyhnutné mať správny právny a politický rámec.

Lucia Štasselová, viceprimátorka Bratislavy, rozprávala o miestnych výzvach v snahe ukončiť pouličné bezdomovectvo, ako aj o možnostiach zabezpečenia sociálneho bývania. Kým empatia k ľuďom bez domova rastie, stále sa s nimi spája stigma a pred nami stoja výzvy. Pani Štasselová zdôraznila svoje odhodlanie riešiť problém bezdomovectva aj napriek týmto výzvam.

Pavol Sabela, generálny riaditeľ Občianskeho združenia STOPA, povedal: "Spolu so všetkými krajinami, ktoré sú tu dnes zastúpené - a s ktorými spolupracujeme na ukončení pouličného bezdomovectva - môžeme povedať, že skutočne nie sme sami a nie sme neviditeľní. Pracujeme však na uliciach, pracujeme v tieni a preto potrebujeme vo vnútroštátnych právnych predpisoch právnu definíciu [bezdomovectva]. Právna definícia by potvrdila, že je našou úlohou ako spoločnosti, aby sme podporili tých, ktorí sú bez domova, ktorí sú zraniteľní a vylúčení zo spoločnosti, aby mohli viesť bezpečný a nezávislý život."

[1] Občianske združenie STOPA sa ku kampani European End Street Homelessness Campaign pripojilo v decembri 2017. V júni 2018 zorganizovali pilotný registračný týždeň v bratislavskej mestskej časti Staré mesto, kde sa tím dobrovoľníkov stretával a rozprával s bezdomovcami na uliciach. Zorganizované prieskumy zvýšili presnosť pôvodného sčítania bezdomovcov v meste. V novembri 2018 miestna kampaň zorganizovala protest s názvom "Nie sme neviditeľní".

[1] Vrátane vysokého počtu nehnuteľností, v ktorých býva samotný vlastník; nedostatku sociálneho alebo cenovo dostupného bývania; nezamestnanosti a nízkej mzdy.

[1] Na Slovensku nie sú termíny "bezdomovec" a "bezdomovectvo" definované v platných zákonoch. Bezdomovci sa vo všeobecnosti radia do skupiny ohrozenej sociálnym rizikom a sociálnym vylúčením." [Žiadosť osobitného spravodajcu OSN pre právo na primerané bývanie - Rezolúcia 25/17 Rady OSN pre ľudské práva (HRC) - podrobnosti (Slovenská republika)]


POZNÁMKY PRE REDAKTOROV

1. World Habitat je nezávislá charitatívna organizácia, ktorá vyvíja úsilie na medzinárodnej úrovni v snahe pomôcť s poskytnutím najlepšieho bývania pre tých, ktorí ho najviac potrebujú. Medzi jej súčasné programy patrí kampaň European End Street Homelessness Campaign, súťaž World Habitat Awards a globálne zabezpečovanie ubytovania pod vedením komunity.

2. European End Street Homelessness Campaign funguje od roku 2015 a zapájajú sa do nej organizácie z Londýna, Barcelony, Bruselu, Alicante, Valencie, Torbay, Leicesteru, Glasgowa, Brightonu a Bratislavy.

3. Viac informácií nájdete na webovej stránke: www.world-habitat.org


Občianske združenie STOPA Slovensko a World Habitat v rámci kampane THE EUROPEAN END STREET HOMELESSNESS CAMPAIGN organizovala

prvú medzinárodnú konferenciu v Bratislave.

Konferencia prebehla v Bratislave, v Impact HUB, v dňoch 5. až 7. júna 2019.

Nosnou témou konferencie bolo UKONČOVANIE BEZDOMOVECTVA v EURÓPE, ktorý predstavuje hlavný cieľ tejto medzinárodnej kampane.

Bezdomovectvo je prítomné v rámci celej Európy. Jeho riešenie má mnohé podoby a mnohé pomenovania. Cieľom organizácií a miest zapojených v rámci kampane ukončovania pouličného bezdomovectva vníma tento sociálny jav globálne. Z toho dôvodu nastavuje mechanizmy ukončovania pouličného bezdomovectva na lokálnych úrovniach. Aliancia európskych miest sa vzájomne podporuje a vymieňa si skúsenosti, aby sme mohli byť čo najefektívnejší pri našom cieli reálneho ukončovania bezdomovectva.

O čom sa diskutovalo:

 • Príklady a výmena dobrej praxe v rámci miest a organizácií aliancie prevencie a ukončovanie pouličného bezdomovectva v Európe
 • Návšteva vybraných sociálnych centier v rámci Bratislavy
 • Vzdelávacie programy - ako zlepšovať služby pri problematike ukončovania bezdomovectva
 • Ukončovanie bezdomovectva v rámci Európskej únie

Následne bola diskusia, nastavenie pomoci a spolupráce pri ukončovaní bezdomovectva s vybranými hosťami v rámci mesta Bratislava.

Účastníci konferencie

 • WORLD HABITAT - koordinátor kampane THE EUROPEAN END STREET HOMELESSNESS CAMPAIGN
 • Občianske združenie STOPA Slovensko - Bratislava (Slovensko)
 • OZ PRIMA - Bratislava (Slovensko)
 • RAIS - Alicante/ Valencia (Španielsko)
 • ARRELS - Barcelona (Španielsko)
 • BRIGTON AND HOVE CITY COUNCIL (GALVANISE BH) - Brigton (Spojené kráľovstvo)
 • INFIRMIERS DE RUE (400 TOITS) - Brusel (Belgicko)
 • EVOLVE HOUSING + SUPPORT (CR ZERO 2020) - Croydon (Spojené kráľovstvo)
 • LONDON BOROUGH CROYDON (CR ZERO 2020) - Croydon (Spojené kráľovstvo)
 • EXPERT LINK (CR ZERO 2020) - Croydon (Spojené kráľovstvo)
 • ACTION HOMELESS - Leicester (Spojené kráľovstvo)
 • SHEKINAH - Torbay (Spojené kráľovstvo)
 • TORBAY CITY COUNCIL - Torbay (Spojené kráľovstvo)
 • CONNECTION at ST. MARTIN in the FIELDS (Westminster Homeless Action Together - WHAT) - Westminster (Spojené kráľovstvo)
 • WESTMINSTER CITY COUNCIL (WHAT) - Westminster (Spojené kráľovstvo)
 • GROUNDWELL (WHAT) - Westminster (Spojené kráľovstvo)
 • GLASGOW HOMELESS NETWORK - Glasgow (Spojené kráľovstvo)
 • GEBEWO FROSTSCHITZENGEL PLUS - Berlín (Nemecko)