Monitoring


2021

Monitoring sme mohli realizovať vďaka podpore nadácie ZSE World Habitat a nadácie Slovenskej sporiteľne

Výsledky monitoringu si môžete prečítať tu: 

fotografie: Marek Jánoš


Monitoring v roku 2019

Neviditeľná viditeľnosť, plošný monitoring ľudí bez domova v Bratislava Staré Mesto - výstupy.

Mimovládne organizácie, dobrovoľníci, ľudia z komunít, pozorovatelia z Veľkej Británie, dokopy viac ako 30 ľudí, vo štvrtok 19/09/2019 vykonali už druhý plošný monitoring potrieb ľudí bez domova na území Mestskej časti Staré Mesto. Aktivita prebehla pod záštitou starostky MČ Staré Mesto Ing. arch. Zuzany Aufrichtovej, čo vnímame ako reálny záujem mestskej časti participovať na riešení problematiky ľudí bez domova. Aktivita bola organizovaná OZ STOPA Slovensko a OZ PRIMA v rámci medzinárodnej kampane európskych miest The European End Street Homelessness Campaign pod lokálnym názvom Invisible Visibility ("Neviditeľná viditeľnosť").

Táto aktivita nadväzovala na obdobné aktivity v Barcelone a po Bratislave nasledovali mestá Leicester a Brigton (UK).

Výsledky plošného monitoringu ukázali, že neprišlo aj napriek predpokladom k radikálnemu nárastu ľudí bez domova zo 123 identifikovaných v roku 2018 je aktuálny stav 138 jednotlivcov (26 žien a 112 mužov) ku ktorým pripočítavame 17 ľudí, ktorí sa počas monitoringu nachádzali v dennom centre a 7 identifikovaných miest pobytu. Celkovým číslom je 162. Rozdiel oproti minulému roku je vo väčšej vizuálnej koncentrácii v uliciach Starého mesta, čo v sebe nesie aj negatívne emócie zo strany spoločnosti. Ďalšími veľmi závažnými zisteniami je ochota k zmene, počet rokov na ulici a miesto pôvodu.

Len niečo cez pár % z opýtaných má záujem svoju situáciu reálne zmeniť a tým bude OZ STOPA poskytovať odbornú pomoc k tejto zmene.

Na tento stav nadväzuje fakt, že najviac opýtaných žije na ulici viac ako 5 rokov a ich status a zmierenie so stavom bezdomovectva je hlboko zakorenený.

Taktiež môže tvrdiť, že pouličné bezdomovectvo v Bratislave je z väčšej časti dôsledok a kríza začala mimo Bratislavu, v iných mestách a obciach Slovenska, v malom percente zahraničia.

Táto správa neobsahuje mnohé relevantné informácie, ktoré OZ STOPA spracuje do odbornej publikácie, ktorá bude distribuovaná. OZ STOPA spolu s partnerskými organizáciami s MČ Staré Mesto a ďalšími relevantnými subjektami hľadať reálne a hmatateľné riešenia na túto problematiku. Taktiež počas monitorovacieho dňa došlo k stretnutiu zástupcov medzinárodnej kampane pod záštitou World Habitat so zástupcami MČ Staré Mesto, Bratislavským Samosprávnym krajom a Zástupcom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. Na týchto stretnutiach boli ponúknuté reálne formy pomoci zo strany medzinárodnej kampane európskych miest, ktorú na Slovensku zastupuje OZ STOPA.

OZ STOPA reprezentuje Bratislavu na medzinárodnej úrovni a ako jedna z mála poskytuje relevantné podklady, ktoré sú prekladané do troch jazykov. Jedným z týchto prekladov budú aj výstupy z plošného monitoringu. Je potrebné zdieľať dáta a informácie na Európskej úrovni, nakoľko vieme, že aj napriek snahe počet ľudí bez domova a v riziku bezdomovectva v Európe narastá. Je preto potrebné konať aj na globálnej úrovni.