Praxové pracovisko


Garant:

Mgr. Pavol Sabela

Kontakt: 0948 389 748

Zodpovedná osoba:

Bc. Brigita Hlačinová

Kontakt: 0948 364 067

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA

OZ STOPA poskytuje prax na základe uzatvorených zmlúv s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Univerzitou Komenského v Bratislave.

Informácie pre študentov:

Pred samotným prijatím na prax prebieha osobný rozhovor v integračnom centre, aby sme sa najprv spoznali. Chceme investovať našu energiu tým, ktorí chcú získať vedomosti a skúsenosti v oblasti práce s ľuďmi bez domova.

Tešíme sa z každého jedného študenta a študentky, ktorí prejavia záujem o prácu s ľuďmi bez domova.

Fotografie: Cukru