Príbehy

Prečítajte si príbehy ľudí, ktorí dokázali nájsť v sebe silu a zmeniť svoj život.


P.

Keď som premýšľala, ako Vám príbeh pána P. prerozprávať, nebolo mi všetko jedno. Vedieť dôverne, ako sa bravúrne popasoval s ťažkosťami v živote, je vzácne a písať o ňom, je ako prezradiť niečo veľmi osobné celému svetu. V úplnej skratke je jeho príbeh o tom, ako dokáže človeka aj vlastná rodina dohnať k celkom zúfalým činom. Pod vplyvom alkoholu bol agresívny a zažíval halucinácie, trpel depresiami a samovražednými sklonmi. Následne prekonal mnoho liečení kvôli závislosti od alkoholu a patologického hráčstva, až konečne nabral tú najsilnejšiu vôľu a rozhodol sa všetko zmeniť. Začal triezvo pracovať na zmene vnímania seba samého aj na zmene svojho života. Počas pracovnej terapie získaval naspäť pracovné návyky, učil sa, ako narábať s financiami, ako zvládnuť náročné situácie bez alkoholu, prešiel si osobným bankrotom a začal platiť alimenty. Následne prijal ponuku jedného zariadenia, ktoré potrebovalo muža na výpomoc na 2 týždne - namaľovať plot. Z dvoch týždňov sa stali 3 roky. Pán P. má v tomto zariadení vlastné bývanie, stará sa o ich záhradu a okolie, no najmä sa stará o seba. Chodí na turistiku, športuje a svoj čas v živote venuje aj tým, ktorí tú silnú vôľu ešte stále potrebujú nájsť.  


M.

Pred skoro rokom a pol sme počas terénnej sociálnej služby spoznali pána M. Rozpovedal nám, že na ulicu sa dostal kvôli alkoholu. S manželkou bývali v podnájme, viac ho však zaujímal alkohol, nastal rozvod a pán M. ostal žiť na ulici napriek všetkým snahám a pokusom sa zamestnať. Prácu s pánom M. sme zintenzívnili, keďže mal veľký záujem svoj život zmeniť. Po 3-och mesiacoch od nášho stretnutia dobrovoľne nastúpil na protialkoholické liečenie, ktoré nebolo jednoduché, ale zvládol to bravúrne. Po návrate bol súčasťou pracovnej terapie cez našu organizáciu, kde spoločne s ostatnými klientmi revitalizoval prostredie Bratislavy. Silnou motiváciou mu bol opätovný kontakt s dcérami, ktoré naposledy videl pred 10-timi rokmi. Každý deň sme sa venovali jeho obavám, strachom, ale aj motivácii, podporovali sme ho vo vybavovaní si nových dokladov, prehlásenia pobytu a taktiež začal riešiť svoje exekúcie a dlhy. V súčasnosti je pán M. v procese oddĺženia, už 9 mesiacov abstinuje, je riadne zamestnaný, má slušné bývanie a s dcérami je v kontakte. Po toľkých rokoch sa dokázal postaviť na vlastné nohy a dokonca motivuje ostatných ľudí bez domova, aby dokázali nájsť v sebe silu a zmeniť svoj život.