Služby pre zahraničných ľudí


Kontaktná osoba:

Mgr. Pavol Sabela

Kontakt: 0948 389 748

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA

Naša organizácia má dlhodobé skúsenosti s pomocou pre občanov Slovenska, ktorí sa z rôznych príčin ocitli ako ľudia bez domova na území inej krajiny. Pomáhame pri komunikácii s klientom, pri príprave bezpečného návratu do krajiny pôvodu. Sme schopní tlmočiť potreby klientov pre pracovníkov danej krajiny. Mimo iné zisťujeme a pomáhame pri kontaktovaní ambasád pri riešení jednorazových cestovných dokladov. Taktiež informujeme zahraničné sociálne služby o možnostiach pre klienta pri jeho návrate na Slovensko.

Naším cieľom je prevenčne pôsobiť tak, aby sme zamedzili pokračovaniu bezdomovectva na území Bratislavy resp. ďalšej migrácii do inej krajiny. Komunikačným jazykom je angličtina.

Všetky sociálne služby sú poskytované zadarmo.