Špecializované poradenstvo


Kontaktná osoba:

Mgr. Pavol Sabela , kontaktné číslo: 0948 389 748

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA

Na prvé stretnutie je dôležité sa objednať cez vyššie uvedené možnosti. Ďalšie sedenia sa dohodujú na osobnom stretnutí podľa potreby.

Špecializované sociálne poradenstvo je jednou z našich najdôležitejších foriem pomoci ľuďom bez domova. Prevádzkujeme ju ako akreditovanú sociálnu službu od roku 2017. 

V našej organizácii je zamerané najmä na prácu a pomoc ľuďom, ktorí prešli dlhodobými procesmi integrácie a už nie sú fyzickými ľuďmi bez domova. Sme presvedčení, že fyzické bezdomovectvo je len jedným z mnohých krokov. Ukončenie duševného bezdomovectva je veľmi dôležitým a potrebným krokom.

Poskytujeme odborné poradenstvo zamerané na riešenie minulosti, traumy a ťažkých okamihov, ktoré ťahajú ľudí bez domova do depresií a zvyšujú pocit opustenia a samoty. Naša služba je tu pre nich a aktívne znižuje riziká. Špecializované sociálne poradenstvo slúži aj ľuďom v riziku bezdomovectva, ktorí riešia ťažké životné situácie alebo sú na križovatke a nevedia sa posunúť. 

Aktuálne je v tomto procese zapojených viac než 15 ľudí na pravidelnej báze.

Všetky sociálne služby sú poskytované zadarmo.

Fotografie: Cukru