"Realita pominuteľnosti našej existencie nás neustále núti myslieť na to, či náš život má zmysel."