Housing+


Kontaktné osoby:

Mgr. Pavol Sabela

Kontakt: 0948 364 067

Email: stopa.slovensko@gmail.com alebo správa na Facebooku OZ STOPA


Projekty Housing+ sú spolufinancované cez grantový program:

Bratislava pre všetkých - Magistrátu Hl.mesta SR Bratislava.


Náš klient (vo videu) bol zapojený do nášho integračného procesu. Vďaka podpore nadácii SPP cez program OPORA sme mohli klientovi pomôcť ešte viac. Po ťažkom úraze mohol absolvovať rehabilitácie, mohli sme mu spolufinancovať prestupné bývanie, zakúpiť mobil s kreditom a pracovné oblečenie. Pozrite si jeho príbeh:  

Video: Braňo Vartovník


Projekt Križovatka

Spolu s našim kolegom br. Máriusom už dlhšie pracujeme na projekte dôstojného bývania. Dnes už vieme, že naše rozhovory a snahy boli správne. Seniori s históriou bezdomovectva a ľudí, ktorí sa chcú z tohto bludného kruhu vymaniť, majú o jednu sociálnu službu v tomto meste viac.

Transparentný portál, cez ktorý nás môžete podporiť: 

ľudia ľuďom

Proces rekonštrukcie: 


Prvý Housing byt v decembri 2020

V roku 2019 prebehli prvé pokusy o zavedenie tejto formy pomoci, ktoré mali dobré výsledky. Celá táto potreba vznikla najmä zo stavu, kedy sme vnímali, že ľudia, s ktorými pracujeme, robia všetko preto, aby neboli ľuďmi bez domova, aby ich takto spoločnosť nevnímala a neidentifikovala. Týchto ľudí sme však každý večer posielali naspäť na ulicu alebo do nocľahární. Rozhodli sme sa, že je nevyhnutné zaoberať sa dôstojným bývaním pre týchto ľudí. Nakoľko je však u nás minimum sociálneho a cenovo dostupného bývania, museli sme ísť ekonomicky náročnou cestou komerčného prenájmu.

Veľmi ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí nás podporili cez našu zbierku, vďaka ktorej sme mohli zariadiť byt pre ľudí bez domova. Ďakujeme aj spoločensky zodpovedným firmám: Samsung za televízor, Whirlpool za práčku. Do bytu sa nasťahovali traja ľudia a tým pádom to boli ich prvé Vianoce v teple pod strechou. Veľmi sa tešíme.

Cieľom je rozšírenie a zefektívnenie možností komplexného prístupu k ukončovaniu pouličného bezdomovectva formou poskytnutia overených systémov bývania. Konečným výstupom je samostatná ľudská bytosť, ktorá nepotrebuje ďalšie systémy podpory zo strany organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova. Tento prístup taktiež aktívne vstupuje do oblastí prevencie, kedy človek, ktorý je v ohrození straty bývania, je podporovaný na viacerých úrovniach, aby neprepadol k bezdomovectvu. Sociálna služba sa podieľa na spolufinancovaní ubytovania po dobu nevyhnutnú na osamostatnenie sa klienta, avšak približne po dobu jedného roka. Klientovi je poskytované odborné poradenstvo zamerané na samostatný život a taktiež podpora zo strany všetkých sociálnych služieb.